<< Новини

За първи път в България – Театър 4D

За първи път в България – Театър 4D

Сдружение СтендАрт започна работа по иновативен проект за създаване на експериментален театрален спектакъл, който използва единствено невизуални средства. В този спектакъл ще бъдат впрегнати максимално реалистичнo всички други сетива освен зрението, с поставен акцент върху акустичната среда. Сценичното пространство ще бъде условно и няма да включва декори или други визуални елементи. Зрителите ще бъдат разположени в избраното игрално пространство, действието на спектакъла ще се развива изцяло в пространството между тях. Сцената ще бъде заобиколена от система за пространствен звук, за да се осигури максимално реалистична акустична среда.

Драматургичният текст, говорната техника на актьорите, акустичната среда, звуците, фонови шумове, както и техниките за въздействие върху останалите сетива ще бъдат избрани и изследвани в серия лаборатории с помощта на незрящи граждани или такива с нарушено зрение от град Русе.

Партньор на сдружението в този проект е Съюзът на слепите в България, а спектакълът ще бъде част от програмата за честването на 100 годишнината от основаването на съюза.

Проектът е насочен основно към незрящи граждани, но ще е атрактивен и за „обикновените“ зрители, тъй като начинът на неговата реализация предлага едно различно театрално съпреживяване. Спектакълът ще намери своята публика сред любителите на аудио книги, разкази и радиотеатър, както и сред зрители с интерес към експериментални форми на театър. Проектът комбинира техниките от радио театъра и аудио книгите като ги адаптира и обогатява в сценична среда със средствата на сетивния театър, реалистична акустична обстановка и отработена говорна техника.

Конвенционалната публика ще бъде временно лишена от зрението си още с влизането в театъра, до края на спектакъла.

Чрез този проект сдружение СтендАрт цели да намали маргинализацията в културен аспект между хората със зрителни увреждания и останалите членове на обществото, както и да подобри достъпа до изкуства на двете групи.

Очаквайте премиерните дати за спектакъла през септември 2021.

Последно публикувано

Ново изследване на културните аудитории в Русе

>>

Внимание, чупливо! – кратък филм на Венцислав Тодоров

>>

Русе търси талант!

>>

Фейсбук