<< Новини

Ново изследване на културните аудитории в Русе

Сдружение „Стенд Арт“ проведе представително количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе. Целта на проекта е да предостави данни и доказателства за състоянието и потенциала на културното потребление и участие на местно ниво. Изследването е финансирано от Национален фонд „Култура“ по програма „Публики“ 2022.

Проектът е реализиран в партньорство с Община Русе и ДТ „Сава Огнянов“ Русе. Анализът е базиран на анкетно проучване на 1000 души, които са представителна извадка от населението на Община Русе. Въпросникът е разработен от екипа на Сдружение „Стенд Арт“ и включва въпроси за демографски характеристики, културни интереси, честота и мотиви за посещение на културни събития, оценка на културната инфраструктура и предложения за подобряване.

Изследването е първото от своя род в Община Русе и може да послужи като основа за разработване на стратегически документи и политики в сферата на културата.

Сдружение „Стенд Арт“ планира да представи резултатите от изследването на широка публика и да организира дискусии със заинтересовани страни за развитието на културната среда в Русе.

За повече информация, можете да видите цялото изследване ТУК, както и да свалите PDF файлове с анализ на резултатите от представителното количествено изследване на потенциалните и реални публики в Община Русе, финалните данни от него, използвания въпросник и предлаганата стратегия, както и да гледате видеа с резултатите от изследването.

Към представителното изследване

Разгледайте резултатите от проведеното количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе.

Последно публикувано

За първи път в България – Театър 4D

>>

Внимание, чупливо! – кратък филм на Венцислав Тодоров

>>

Русе търси талант!

>>

Фейсбук