<< Проекти

SAYNOPHOBIA – форум театър срещу ксенофобията

Проектът „Saynophobia” е вдъхновен от желанието ни да разработим нови подходи за преодоляване на ксенофобските нагласи сред учениците в гимназията чрез развиване у тях на емпатия, уважение и осъзнато себеизразяване. Целта на проекта е да подпомогне учениците в гимназиална възраст да развият критично мислене и да преодоляват стереотипи и предразсъдъци, свързани с произхода на хората, техните етнос, националност и култура. За тази цел е разработена иновативна методология, базирана на сценични техники като форум и импровизационен театър, комбинирана с прилагане на подхода микрообучение.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по програма Еразъм +.

Повече информация на https://saynophobia.edukopro.com/#project

Разработени по проекта обучителни материали:

Партньори:

Be You Association, Румъния; Youthfully Yours, Словакия; Life4You, Словения; EdukoPro, Босна и Херцеговина; Akise Mustafa Kemal School, Turkey; Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych, Poland; StandArt Association, Bulgaria

Финансираща организация
Erasmus + на Европейския съюз