Проекти

Финансирано по Програма "Публики" 2022 на Национален фонд "Култура"

Изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе

Финансирано по Програма „Мобилност и развитие” на Национален фонд „Култура”

PICTOPLASMA x Bulgaria

Финансирано по Програма "Култура" на Община Русе

Развитие и управление на културния сектор в Община Русе

Финансирано по Програма "Култура" на Община Русе

Изследване на практиките на културно потребление и визии за добро управление в сферата на културата

Финансирано по Програма "Социално ангажирани изкуства" на Национален фонд "Култура"

Театър 4D – Гара Любов

Финансирано по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“

Създаване на импро трупа и спектакъл в Русе